Cenník - FANMED, s.r.o.

Prejsť na obsah

 

                                                                                                                                                                                              V Košiciach, 7.1.2019

CENNÍK

 

ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV NEUHRÁDZANÝCH NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

A SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 

 

Časť A

ZDRAVOTNÉ VÝKONY A SLUŽBY PRE PACIENTOV BEZ PLATNÉHO VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA V SR

1.

Kompletné vyšetrenie, vrátane poradenstva, vydania lekárskeho nálezu (nezahŕňa odber krvi, EKG vyšetrenie)

30 €

2.

Bežné vyšetrenie alebo kontrola s vyhodnotením výsledkov (nezahŕňa odber krvi, EKG vyšetrenie)

20 €

3.

Vyšetrenie neplatiča (á 10 min)

10 €

4.

Ďalšie výkony zdravotnej starostlivosti ako v časti B (nie sú zahrnuté v žiadnom z výkonov v časti A)

Podľa časti B

 

Časť B

ZDRAVOTNÉ VÝKONY NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA ALEBO INÉHO SUBJEKTU

1.

Odber krvi (za každú odobratú striekačku alebo za jednu skúmavku). V cene za tento zdravotný výkon nie je zahrnutá cena príslušného laboratória za laboratórne vyšetrenie; táto je hradená podľa aktuálne platného cenníka príslušného laboratória.

5 €

2.

Vyšetrenie moču (chemické vyšetrenie)

5 €

3.

Podanie intramuskulárnej injekcie

5 €

4.

Podanie intravenóznej injekcie

 5 €

5.

Podanie infúzie

10 €

6.

Podanie očkovacích látok – ak vakcínu nehradí ZP (napr. pred cestou, vakcín Twinrix, Avaxim, Encepur, FSME, Trimovax)

 10 €

7.

Vyšetrenie CRP na žiadosť pacienta, resp. ak ho ZP nehradí

7 €

8.

Vyšetrenie stolice na skryté krvácanie (FOB test)

10 €

9.

Meranie krvného tlaku

 5 €

10.

EKG vyšetrenie s popisom

10 €

11.

Príplatok k výkonu zdravotnej starostlivosti uskutočnenému po ordinačných hodinách

 10 €

12.

Odborná konzultácia/ ošetrenie poistenca nezmluvnej ZP (á 10 min.)

10 €

13.

Vyšetrenia dodávané iným PZS (laboratórium, Rtg, USG) podľa cenníka dodávateľa

 

14.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti (nezahŕňa EKG, odbery, výtery, platby laboratóriu, odborné vyšetrenia podľa platnej legislatívy)

 

A

v súvislosti s prácou alebo pracovným pomerom

20 €

B

pred nástupom na kurzy a školenia (napr. zvárači, obsluha vysokozdvižných vozíkov, elektrikári- nezahŕňa vyšetrenia ako v bode vyššie)

20 €

C

Zdravotný preukaz

20 €

D

na vedenie motorového vozidla (vodičský preukaz, plavidlá...)

25 €

E

na držanie a nosenie strelnej zbrane

35 €

F

na štúdium

10 €

 

Časť C

ADMINISTRATÍVNE VÝKONY na vlastnú žiadosť poistenca alebo iného subjektu

1.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie (napr. pre potreby PZS)

10€

2.

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

20 €

3.

Bodové ohodnotenie úrazu (ohodnotenie a obodovanie sťaženia spoločenského uplatnenia a bolestného)

20 €

4.

Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

30 €

5.

Príplatok za vyhotovenie v cudzom jazyku

10 €

6.

Vypísanie dokumentácie pre kúpeľnú liečbu neindikovanú na úhradu z verejného zdravotného poistenia alebo v súvislosti s ňou

20 €

7.

Prednostné vypísanie správ do 48 hodín na vlastnú žiadosť - nadštandard

20 €

8.

Opätovné vystavenie náhradných tlačív pri strate, znehodnotení, storno PN  

5 €

9.

Zhotovenie fotokópie pre potreby pacienta (1 strana)

0,30 €

10.

Náhrada škody za kapitačnú platbu za omeškanie s nahlásením alebo nenahlásenie zmeny ZP (aj pri návrate z EÚ) alebo pri skoršom ukončení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (tzv. kapitácie) ako 6 mesiacov (za zostávajúce mesiace)

2€/mesiac

11.

Kineziotaping

10 €

 

Časť D

Lekár môže individuálne zvážiť poskytnutie zliav

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

© 2017 Created by Jaem
ADRESA:

FANMED, s.r.o.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Kukučínova 23
040 01 Košice


ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok: 7.00 - 15.00
(13.00 - 15.00   návštevy v DSS)
Utorok:    7.00 - 13.30
Streda:    7.00 - 13.30
Štvrtok:   9.00 - 17.00
(9.00 - 12.00 návštevy v DSS)
Piatok:    7.00 - 13.00
TELEFÓN:
+421 55 623 2517
+421 918 869 571
EMAIL:
pre predpis chronicky užívaných liekov:
sestra@fanmed.sk
pre komunikáciu s lekárom:
Návrat na obsah