Úvod - FANMED, s.r.o.

Prejsť na obsah
Vážení pacienti,
V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti infekcii COVID-19:
  • prosíme akútne chorých, aby prichádzali po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej konzultácii
    (tel. 623 25 17, 0918 869 571, e-mail fanmed@fanmed.sk )
  • predpis chronicky užívaných liekov cez e-recept.
  • na vyšetrenie prichádzajte len s rúškom!

VŠETKO O KORONAVÍRUSE NÁJDETE TU: www.korona.gov.sk/
POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19: www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Ďalšie užitočné informácie :
Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s koronavírusom: www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/
Zamestnávateľ vás pre koronavírus nechal doma: https://youtu.be/QfhskldE9To


KONTAKTY
TELEFÓN
+421 55 623 25 17
+421 918 869 571

EMAIL
predpis  dlhodobo užívaných liekov a objednanie sa na prevenciu: sestra@fanmed.sk
komunikácia s lekárom: lekar@fanmed.sk

ADRESA
FANMED, s.r.o., Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Kukučínova 23
040 01 Košice

Umiestnenie: priestory Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach.
Prvé poschodie hlavnej budovy.
ORDINAČNÉ HODINY
______________________________
Pondelok: 7.00 - 15.00  (13.00 - 15.00   návštevy v DSS)
Utorok:    7.00 - 13.30
Streda:    7.00 - 13.30
Štvrtok:   9.00 - 17.00  (9.00 - 12.00 návštevy v DSS)
Piatok:    7.00 - 13.00  

Poznámka: Odber krvi denne do 10.00, urgentné odbery bez obmedzenia, najmenej čakania na odber je v čase 7.30 - 8.30.
OZNAMY
______________________________
Prednostné ošetrenie:
1. Objednané odbery a prevencie
2. Tehotné a dojčiace matky
3. Závažné akútne stavy
4. Nadštandardná platená služba


Určený zdravotný obvod: Košice - MČ Juh
ulice:   Dunajská - Kukučínova - Jánošíkova - Žižkova - Nerudova - Zborovská


Vitajte na stránke FANMED, s.r.o.

____________________
ŽIVOT ČLOVEKA JE SÚHRN MNOHÝCH OKOLNOSTÍ OVPLYVŇUJÚCICH JEHO KVALITU     *     ZDRAVÝ ČLOVEK MÁ VEĽA ŽELANÍ, CHORÝ IBA JEDNO     *      ZDRAVIE JE NAJVÄČŠOU HODNOTOU     *     ZDRAVIE JE DOBRO O KTOROM NEVIEME, POKIAĽ HO NESTRATÍME     *     STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE JE VECOU INDIVIDUÁLNEHO ROZHODNUTIA KAŽDÉHO ČLOVEKA     *     KTO NEMÁ DLHY, JE BOHATÝ. KTO ŽIJE BEZ CHOROBY, JE ŠŤASTNÝ     *      CHOROBA JE NÁKAZLIVÁ. KIEŽBY I LÁSKA

V našej ambulancii všeobecného lekára poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých s dôrazom na individuálny prístup. Zabezpečujeme  základnú diagnostiku v rámci primárneho kontaktu s pacientom, liečbu bežných respiračných ochorení, civilizačných chorôb (choroby srdca, artériovú hypertenziu, poruchy tukového metabolizmu), najčastejšie choroby pohybového aparátu a pod., realizujeme predoperačné vyšetrenia.


POISŤOVNE

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Pacientom, ktorí sú zdravotne poistení v inom členskom štáte Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, je poskytnutá zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia v rozsahu stanovenom  všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Akceptujeme poistenecké preukazy všetkých zdravotných poisťovní.

   Union zdravotná poisťovňa
© 2017 Created by Jaem
ADRESA:

FANMED, s.r.o.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Kukučínova 23
040 01 Košice


ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok: 7.00 - 15.00
(13.00 - 15.00   návštevy v DSS)
Utorok:    7.00 - 13.30
Streda:    7.00 - 13.30
Štvrtok:   9.00 - 17.00
(9.00 - 12.00 návštevy v DSS)
Piatok:    7.00 - 13.00
TELEFÓN:
+421 55 623 2517
+421 918 869 571
EMAIL:
pre predpis chronicky užívaných liekov:
sestra@fanmed.sk
pre komunikáciu s lekárom:
Návrat na obsah