Úvod - FANMED, s.r.o.

Prejsť na obsah
Vážení pacienti,

s účinnosťou od 20. marca 2023 ruší Úrad verejného zdravotníctva SR kompletne vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov.

Ochorenie COVID-19 sa tak  v tomto smere dostáva na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, pri ktorých sa ľudia chránia sami s ohľadom na vlastné zdravie, ale aj na ochranu zraniteľných skupín.

Osoby s COVID-19 už od tohto dátumu nemajú povinnú päťdňovú domácu izoláciu.

Povinné riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom stále platí pre personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi (personál nemocníc, ambulancií a lekární), návštevníkov zdravotníckych a sociálnych zariadení, pacientov v čakárňach a ambulanciách lekárov či zákazníkov lekární.

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ambulancie a skrátenia času stráveného
v čakárni je nutné objednať sa na vyšetrenie
telefonicky alebo prostredníctvom e-mailuKONTAKTY
TELEFÓN
+421 55 623 25 17
+421 918 869 571

EMAIL
predpis  dlhodobo užívaných liekov a objednanie sa na prevenciu: sestra@fanmed.sk
komunikácia s lekárom: lekar@fanmed.sk

ADRESA
FANMED, s.r.o., Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Kukučínova 23
040 01 Košice

Umiestnenie: priestory Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach.
Prvé poschodie hlavnej budovy.
ORDINAČNÉ HODINY
______________________________
Pondelok: 7.00 - 13.00  (13.00 - 15.00   návštevy v DSS)
Utorok:    7.00 - 13.30
Streda:    7.00 - 13.30
Štvrtok:   12.00 - 17.00  (9.00 - 12.00 návštevy v DSS)
Piatok:    7.00 - 13.00  

Poznámka: Odber krvi denne do 10.00, urgentné odbery bez obmedzenia, najmenej čakania na odber je v čase 7.30 - 8.30.
OZNAMY
______________________________
Prednostné ošetrenie:
1. Objednané odbery a prevencie
2. Tehotné a dojčiace matky
3. Závažné akútne stavy
4. Nadštandardná platená služba


Určený zdravotný obvod: Košice - MČ Juh
ulice:   Dunajská - Kukučínova - Jánošíkova - Žižkova - Nerudova - Zborovská


 

 

Vitajte na stránke FANMED, s.r.o.

____________________
ŽIVOT ČLOVEKA JE SÚHRN MNOHÝCH OKOLNOSTÍ OVPLYVŇUJÚCICH JEHO KVALITU     *     ZDRAVÝ ČLOVEK MÁ VEĽA ŽELANÍ, CHORÝ IBA JEDNO     *      ZDRAVIE JE NAJVÄČŠOU HODNOTOU     *     ZDRAVIE JE DOBRO O KTOROM NEVIEME, POKIAĽ HO NESTRATÍME     *     STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE JE VECOU INDIVIDUÁLNEHO ROZHODNUTIA KAŽDÉHO ČLOVEKA     *     KTO NEMÁ DLHY, JE BOHATÝ. KTO ŽIJE BEZ CHOROBY, JE ŠŤASTNÝ     *      CHOROBA JE NÁKAZLIVÁ. KIEŽBY I LÁSKA

V našej ambulancii všeobecného lekára poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých s dôrazom na individuálny prístup. Zabezpečujeme  základnú diagnostiku v rámci primárneho kontaktu s pacientom, liečbu bežných respiračných ochorení, civilizačných chorôb (choroby srdca, artériovú hypertenziu, poruchy tukového metabolizmu), najčastejšie choroby pohybového aparátu a pod., realizujeme predoperačné vyšetrenia.


POISŤOVNE

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Pacientom, ktorí sú zdravotne poistení v inom členskom štáte Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, je poskytnutá zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia v rozsahu stanovenom  všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Akceptujeme poistenecké preukazy všetkých zdravotných poisťovní.

   Union zdravotná poisťovňa
© 2017 Created by Jaem
ADRESA:

FANMED, s.r.o.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Kukučínova 23
040 01 Košice


ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok: 7.00 - 15.00
(13.00 - 15.00   návštevy v DSS)
Utorok:    7.00 - 13.30
Streda:    7.00 - 13.30
Štvrtok:   9.00 - 17.00
(9.00 - 12.00 návštevy v DSS)
Piatok:    7.00 - 13.00
TELEFÓN:
+421 55 623 2517
+421 918 869 571
EMAIL:
pre predpis chronicky užívaných liekov:
sestra@fanmed.sk
pre komunikáciu s lekárom:
Návrat na obsah