Prístrojové vybavenie - FANMED, s.r.o.

Prejsť na obsah

EKG

EKG je nenáročné a bezbolestné vyšetrenie založené na snímaní elektrických potenciálov, ktoré generuje srdce pri svojej činnosti. Umožňuje lekárovi diagnostikovať rôzne ochorenia srdca, napríklad poruchy srdcového rytmu – arytmie, či odhalí nedostatočné prekrvenie srdcového svalu, začínajúci alebo prebiehajúci infarkt myokardu.Nárok na EKG vyšetrenie máte:
 • ak ste symptomatický pacient s podozrením na ischemickú chorobu srdca a poruchy srdcového rytmu
 • v rámci preventívnej prehliadky ak máte nad 40 rokov.


ABI a PWV
Meranie ABI indexu (ankle-brachial index, členkovo-ramenný index) a PWV, rýchlosť šírenia pulzovej vlny (puls wave velocity)  je v cievnej medicíne dôležité vyšetrenie z hľadiska včasnej diagnostiky ischemickej choroby dolných končatín. Informuje o stave krvného zásobenia dolných končatín tepnami (artériami) a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Vyšetrenie je realizované tlakovou manžetou a prenosným ultrazvukovým prístrojom (doppler).

Nárok na stanovenie ABI indexu máte:
 • ak ste symptomatický pacient s podozrením na ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK),
 • v rámci preventívnej prehliadky ak ste asymptomatický pacient nad 50 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom (arteriálna hypertenzia, abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita s BMI nad 30, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov, pacienti s postihnutím koronárnych alebo cerebrálnych artérií a pod.),
 • v rámci preventívnej prehliadky ak máte nad 60 rokov.


Tlakový 24 hodinový Holter monitoring
Ambulantné 24 hodinové meranie krvného tlaku (AMTK) sa štandardne vykonáva v ambulanciách internistov a kardiológov, kde sú ale dlhé čakacie doby. Preto sme pre našich pacientov prístroj zakúpili aj do našej ambulancie.  Vyšetrenie pomáha objektivizovať reálny a celodenný vývoj krvného tlaku. Tlak krvi má výpovednú hodnotu o funkčnosti srdca a stave ciev. Akákoľvek porucha jedného alebo druhého sa na tlaku krvi prejavíNárok na AMTK máte:
 • ak je toto vyšetrenie indikované lekárom -  pri diagnostikovaní vysokého tlaku, u ľudí s podozrením na syndróm bieleho plášťa, ako kontrola liečby  pacientov s vysokým tlakom, pri objektivizácii poklesu nočného krvného tlaku a pulzovej frekvencie.


QuikRead go Instrument
Prístroj QuikRead go je kompaktné, plne automatické zariadenie slúžiace na kvantitatívne a kvalitatívne meranie.

QuikRead go CRP je rýchly a jednoduchý test určený na kvantitatívne stanovenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) v plnej krvi, sére a plazme. Test je schopný poskytnúť spoľahlivé výsledky v horizonte niekoľkých minút. Vyšetrenie CRP slúži na rozlíšenie vírusového a bakteriálneho ochorenia, pomáha tak zabrániť nadmernému užívaniu antibiotík. Urýchľuje teda stanovenie správnej diagnózy.
Antibiotiká by sme mali používať výlučne na liečbu bakteriálnych infekcií. Veľkou chybou je, že ich užívame aj v prípade, keď nie sú vôbec potrebné. Takto sa ničí ich účinnosť, pretože baktérie sa stávajú voči antibiotikám odolnejšie.
Nárok na vyšetrenie CRP máte:
 • ak je toto vyšetrenie indikované lekárom -  najmä pri ochoreniach dýchacích ciest, pretože vtedy treba určiť presný pôvod infekcie. Lekár testom overuje, či ide o vírusové alebo bakteriálne ochorenie. Podľa hodnôt CRP potom jednoznačne určí, či potrebujete užívať antibiotiká alebo stačí podporná liečba.


QuikRead iFOBT je imunologický kvantitatívny test určený na detekciu okultného krvácania vo vzorkách ľudskej stolice v prípadoch, keď existuje podozrenie na krvácanie z distálnej časti gastrointestinálneho traktu.
iFOBT nie je „testom na rakovinu“! Pozitívny výsledok môže spôsobovať aj prítomnosť polypov, Crohnovu chorobu alebo divertikulitídu. Test na okultné krvácanie v stolici však predstavuje základné minimum, ktoré pre seba môžete v rámci včasného odhalenia tohto ochorenia urobiť.

Prístroj umožňuje kvalitatívne i kvantitatívne zobrazenie výsledkov. Stabilita vzorky v odberovej skúmavke päť (5) dní pri 18-25°C poskytuje dostatok času pre odber vzorky v domácom prostredí a jeho vrátenia do miesta testovania.
Nárok na vyšetrenie iFOBT máte:
 • v rámci preventívnej prehliadky ak ste bezpríznakový pacient nad 40 rokov.


Močový analyzátor URILYZER 100 Pro
Plnoautomatický močový analyzátor s 11 parametrami:
 • bilirubín
 • urobilinogén
 • ketóny
 • kyselina askorbová
 • glukóza
 • bielkoviny
 • krv
 • pH
 • dusitany
 • leukocyty
 • špecifická hmotnosť

Výsledok je dostupný do 1 minúty.

© 2017 Created by Jaem
ADRESA:

FANMED, s.r.o.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Kukučínova 23
040 01 Košice


ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok: 7.00 - 15.00
(13.00 - 15.00   návštevy v DSS)
Utorok:    7.00 - 13.30
Streda:    7.00 - 13.30
Štvrtok:   9.00 - 17.00
(9.00 - 12.00 návštevy v DSS)
Piatok:    7.00 - 13.00
TELEFÓN:
+421 55 623 2517
+421 918 869 571
EMAIL:
pre predpis chronicky užívaných liekov:
sestra@fanmed.sk
pre komunikáciu s lekárom:
Návrat na obsah